News & Social
Year 7s trip to Oxford University

Year 7s trip to Oxford UniversityTarka wins for Highcliffe School!

Tarka wins for Highcliffe School!Highcliffe School Gets To The Heart Of The Matter!

Highcliffe School Gets To The Heart Of The Matter!MONKEY MAYHEM!

MONKEY MAYHEM!Y10s impress local and celebrity judges

Y10s impress local and celebrity judgesUCAS Convention 2017

UCAS Convention 2017Cittaviveka Buddhist Monastery

Cittaviveka Buddhist MonasteryYear 10s at Oxford University

Year 10s at Oxford UniversityChess Team Regional Finalists!

Chess Team Regional Finalists!